Bouwwerken Geert Moerman is een algemeen bouwbedrijf en richt zicht zowel tot particulieren als architecten en studiebureau’s.

Bouwbedrijf Geert Moerman wil de klant een “full service”, van ruwbouw tot afwerking, aanbieden. Onder andere betekent dit dat de klant technische inlichtingen, ontwerpen, adviezen kan inwinnen over buitenafwerking, binnenafwerking, decoratie, buitenaanleg of nieuwe materialen. Blijvend investeren in mensen, kennis en materieel biedt Bouwbedrijf Geert Moerman de beste waarborg om vandaag en morgen op een hoog niveau kwalitatief werk af te leveren.

Vier richtlijnen gelden voor ons denken en handelen: kwaliteit, vernieuwing, welbevinden en veiligheid.

Bouwwerken Geert Moerman voert de volgende types bouwwerken uit:

  • grondwerken

  • funderingen

  • kelders

  • ruwbouw

  • aan- en afvoerleidingen

Onze Filosofie

De bedrijfsfilosofie van Bouwwerken Geert Moerman gaat uit van volgend principe: “De beste kwaliteit kan pas gerealiseerd worden door de meest bekwame en toegewijde medewerkers.”  Elke werknemer moet gemotiveerd worden zodat hij/zij met een goed gevoel de werkdag begint. Iedere werknemer wordt beschouwd als een specialist in zijn vak, krijgt inspraak in het organiseren van de werkzaamheden en krijgt loon naar werken. De directie is er van overtuigd dat de beste investering, een investering is in bekwaam, gemotiveerd en loyaal personeel. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, milieu,…